arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Guia d'equipaments responsables

Col·laboració amb la diputació de Barcelona

Amb aquest pla, en sintonia amb l’impuls europeu de reconstruir els països de la Comunitat des d’una perspectiva verda, digital i resilient per poder abordar els reptes i les oportunitats de les transicions ecològiques i digitals i esdevenir societats més justes, modernes, sostenibles i inclusives, es volia donar resposta a les necessitats dels centres educatius de titularitat municipal i aquells el manteniment dels quals correspon als ens locals.

S’identifiquen que les necessitats són moltes, i per això, es vol proporcionar una primera injecció de recursos econòmics, entesa com una fase inicial d’impuls dels equipaments educatius, i es treballa també perquè aquest sigui un primer pas per incentivar que els centres educatius incorporin nivells de responsabilitat amb la idea que la comunitat educativa participi en les transformacions dels equipaments. ​

La dificultat del moment actual i els reptes que planteja, els quals caldrà abordar de manera col·laborativa, intersectorial i amb la participació dels diferents agents vinculats, fa que es consideri oportú reprendre la idea inicial d’aquell projecte transformador per tal de concretar i definir una guia que permeti precisar progressivament un marc d’actuació programàtic entorn dels Equipaments Educatius Responsables 2030. Per tant, tot i que la guia s’impulsa inicialment des dels Serveis d’Educació i, per això, el document en farà més referència explícita, s’entén la necessitat d’oferir una visió més aglutinadora i inclusiva per equipaments d’altres àmbits com els esportius o de joventut.

Location:
Diputació de Barcelona
Year:
2022
Authors:
Arqbag
Promotes:
Diputació de Barcelona: àrea d’Educació, Esports i Joventut