arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Assignatura Optativa GEArq i MArq ETSAV-UPC

Organització Cooperativa i Món Professional

El sector de la construcció vinculat a l’Economia Social i Solidària encara és molt incipient en el nostre context territorial. Tot i això, cada vegada més, l’ESS significa una alternativa emergent per aquells professionals que creuen en la capacitat de transformació social de l’arquitectura i que volen revertir les dinàmiques d’un sector i d’una professió que, en les últimes dècades s’ha distanciat de la societat, sovint contribuint al desequilibri social i ambiental que patim en aquests moments.

Alguna cosa ha canviat i està canviant en l’àmbit professional de l’arquitectura i de l’urbanisme: potser és l’interès per altres models empresarials alternatius; potser és la motivació i els objectius d’una activitat professional més compromesa; potser és el contingut de l’activitat acadèmica. On i quan acaba o es transforma l’activisme d’aquells col·lectius d’estudiants en una pràctica professional estable i amb impacte continuat al territori i la societat?

Des d’Arqbag i Pol·len, conjuntament amb La Politja, proposem una formació específica sobre Economia Social i Solidària vinculada a l’arquitectura en totes les seves vessants vinculada al Grau d’Estudis en Arquitectura (GEARQ) o al Màster Habilitant de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb la voluntat de donar eines específiques als futurs professionals de l’arquitectura per la seva professionalització sota els valors de l’ESS.

El curs s’estructura en classes teòrico-pràctiques i visites a experiències cooperatives i iniciatives d’Economia Social i Solidària. Durant tot el curs es compta amb la participació de cooperatives vinculades al camp de l’arquitectura (com per exemple Arqbag, LaCol, Voltes, Cíclica, entre d’altres) i altres sectors (mobilitat, agroecologia, habitatge cooperatiu, editorial, entre d’altres).

Objectius d’aprenentatge de l’assignatura

• Promoure l’Economia Social i Solidària (ESS) en el sector de l’arquitectura des de l’àmbit universitari en els seus últims cursos per professionalitzar el sector cap a noves economies.

• Introduir l’Economia Social i Solidària a l’arquitectura des de la formació amb l’objectiu de transformar la societat (reconnectar l’arquitectura amb la societat).

• Crear aliances i xarxa en el marc de l’ESS entre els diferents professionals (presents i futurs) del sector de l’arquitectura en les seves diferents vessants (projecte arquitectònic, urbanisme, construcció, estructures, comunicació, etc.).

• Dotar a les participants dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per impulsar, constituir i consolidar iniciatives de l’ESS que siguin viables econòmicament i temporalment, tot promovent la seva interconnexió.

• Facilitar l’impuls i la creació de noves cooperatives d’arquitectura.

• Afavorir noves formes de desenvolupament socioeconòmic a escala local

Lloc:
ETSAV-UPC
Data:
2022-Actualitat
Autors:
Arqbag + Pol·len
Promou i financia:
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, Ministerio de Trabajo del Gobierno de España.
Col·laboradores:
UPC, La Politja, Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, Federació de Cooperatives de Catalunya, Sostres.