arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Ateneu cooperatiu Vallès Occidental

Comissió d'habitatge cooperatiu a Sant Cugat del Vallès

La qüestió de l’accés a l’habitatge es tracta i s’aborda activament arreu del territori Vallesà i especialment és una línia estratègica de les respectives xarxes locals.
A Sant Cugat la promoció del model de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ha generat la creació de l’Associació 4Pins com a grup de cooperativistes interessades a desenvolupar projectes a la ciutat.

El municipi de Sant Cugat és el municipi més car de Catalunya, en compra i lloguer (3.311€/m² i 1.092€/mes, respectivament): l’augment indiscriminat dels preus ha exclòs una franja de la població per la impossibilitat d’ accedir-hi en unes condicions dignes raonables, segons l’informe “Dinàmica, accés i característiques del Parc d’Habitatges del Vallès Occidental” (Observatori Comarcal del Vallès Occidental, 2019).

Des de la Comissió d’Habitatge Cooperatiu de la Xarxa d’Economia Solidària de Sant Cugat fem front a la mercantilització del sector de l’habitatge fomentant-ne altres models d’accés:

a) Promovent nous models i noves polítiques d’habitatge al voltant del model cooperatiu en cessió d’ús

b) Sensibilitzant la població i l’administració pública enfront d’aquests models d’habitatge.

La missió de la comissió és trobar solucions que permetin desbloquejar la manca d’habitatge social (de lloguer, de propietat, en cessió d’us o altres modalitats) tot establint ponts de diàleg amb les entitats i institucions, així com altres agents, que hi estan implicats.

La comissió s’ha constituït amb la intenció de ser:

 • Un espai de trobada per visibilitzar, compartir i difondre les inquietuds al voltant de l’accés a l’habitatge a Sant Cugat, sigui en qualitat de lloguer, de propietat, en cessió d’ús o altres modalitats públiques o privades.
 • Espai laboratori on conèixer altres modalitats d’accés a l’habitatge que no passin necessàriament pel lloguer o la propietat com ara habitatges de lloguer en cessió d’ús, de propietat en cessió d’ús, masoveria urbana, de cohabitatge i altres.
 • Grup de conscienciació i de pressió per tal de donar a conèixer la situació de precarietat o dificultat de diferents col·lectius de la ciutat per l’accés a l’habitatge a la resta de la població del municipi, a l’administració pública i a les empreses públiques / privades / consorciades que es dediquen a la promoció d’habitatge a Sant Cugat.
 • Espai per conèixer, emprendre i constituir grups de treball i promoció d’habitatge cooperatiu o de l’economia social (fundacions, associacions…).
 • Espai d’organització de trobades de formació i sensibilització al voltant de l’habitatge social i cooperatiu.
 • Espai d’enxarxament amb altres iniciatives similars replicables que es donin en altres indrets a nivell local i internacional.

Amb aquests objectius i la dinamització feta els resultats de la comissió han sigut:

 • fomentar la creació d’un grup motor de cooperativistes,
 • acompanyar el nou grup en la constitució de la figura jurídica de l’associació (figura 4),
 • analitzar les necessitats d’unes 50 unitats familiars
 • obrir un diàleg amb l’administració per aconseguir solars municipals,
 • aglutinar grups de barris diferents del municipi.

Actualment, al municipi hi ha dos grups, un que s’acaba de constituir com a Associació “4Pins” on la majoria de les seves sòcies està interessada en un solar proper al centre del municipi, i l’altre, articulat mitjançant la comissió d’habitatge del consell de barri de la Floresta.

Lloc:
Sant cugat del Vallès
Data:
2018 - actualitat
Promou:
Xarxa Economia Social i Solidària de Sant Cugat del Vallès: arqbag, Cal Temerari-Sincrocoop, Ateneu Vallès Occidental Entitats implicades: 4Pins Associació per l’habitatge, Sindicat del llogaters de Sant Cugat, Som Energia Stq