arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Banys Coeducatius, procés participatiu a l'Escola dels Encants

"Banys coeducatius: repensem els espais d'intimitat dels centres escolars" vincula l'educació afectiva i sexual amb la revisió responsable dels espais arquitectònics i la seva sostenibilitat, en concret dels lavabos i vestuaris; i ho fa des d'una perspectiva ecofeminista i interseccional.

Un bany coeducatiu és un bany que garanteix el dret a la intimitat i la seguretat, és inclusiu, confortable, higiènic, respectuós amb el medi ambient i adequat a les etapes maduratives, les necessitats i els usos de la diversitat de l’alumnat.

El projecte de l’escola dels Encants té com a objectiu principal afavorir el benestar de l’alumnat, acompanyant a la comunitat educativa en l’exercici de repensar, cocrear i dur a terme accions de millora als espais d’intimitat: des de canvis d’hàbits o dinàmiques de convivència, fins a transformacions físiques dels lavabos i vestuaris.

És una aliança provocadora de dues disciplines segregades fins ara: l’arquitectura i l’educació afectiva i sexual. Aquest projecte vol afavorir una comunitat educativa més sensible i conscienciada sobre els drets sexuals de l’alumnat i la relació d’aquests amb els espais d’intimitat a través de l’encoratjament en el disseny i execució de propostes educatives de millora des d’una mirada crítica. Reflexionar col·lectivament sobre les cures, l’habitabilitat i la sostenibilitat ens permet avançar en la creació d’una cultura ecosocial. A més, el projecte de l’escola dels Encants té la vocació de socialitzar els aprenentatges del procés amb altres persones, col·lectius o xarxes de l’entorn de l’escola.

Metodologia (Tipologies de treball, sessions I parts implicades)

El projecte de l’escola dels Encants es planteja com una oportunitat de participació per a tota la comunitat educativa, fent servir el treball col·lectiu, la coeducació i la sostenibilitat com a eixos vertebradors del projecte.

La metodologia emprada és la d’un procés de participació des d’una visió expandida i activa, que té com a protagonista principal a l’alumnat, però estableix sinergies amb la resta d’agents del centre: equip directiu, docent, famílies, AFA, equip de neteja, monitoratge, etc. A partir de la creació de grups motor compost per representants dels diferents col·lectius, fem extensiu el contingut del procés a la resta de la constel·lació de l’escola.
Tenint en compte el doble objectiu de cura per les persones i el medi ambient, el projecte es basa en la creació d’espais de confiança amb sessions i dinàmiques adaptades i accessibles a tots els públics, esdeveniments responsables i una comunicació i difusió inclusiva, entre altres.

Resultats

El projecte de l’escola dels Encants està arrelat en la voluntat política de transformació dels equipaments públics per generar espais responsables i educadors. Repensar els espais d’aprenentatge amb la comunitat educativa, en concret dels lavabos i els vestuaris, ha sigut una oportunitat per adaptar-los a les necessitats i usos de la diversitat de l’alumnat, i garantir tant el confort físic, com el benestar emocional, des d’una mirada ecosocial, amb perspectiva de gènere i interseccional.

Lloc:
Escola dels Encants, Barcelona
Data:
2023
Autors:
Arqbag i La Ciranda
Promou i financia:
Ajuntament de Barcelona

Banys Coeducatius, procés participatiu a l’Escola dels Encants també és a