arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Dinamització Espai Pere Grau

Es planteja la oportunitat d’activació d’un procés participatiu sobre l’àmbit, amb l’objectiu de debatre, posar en comú, reflexionar, repensar, consensuar i prioritzar accions necessàries per a la seva transformació i millora.

La topografia del barri atribueix un valor especial a l’espai de la pista esportiva (Àmbit Pere Grau). La planeïtat del terreny i la disponibilitat d’un gran aforament, han atret varies i diverses activitats com la Festa Major, Jornades Populars, que abans es realitzaven a la plaça davant del Casal (plaça principal del barri). 

La tipologia d’activitats i esdeveniments celebrats defineixen “una altra plaça” del barri, un espai amb caràcter esportiu, social i cultural. 

Els veïns i veïnes, i el conjunt d’entitats del barri, condicionats reiteradament per la climatologia a l’hora d’organitzar els diferents esdeveniments, reivindiquen poder disposar d’un espai cobert on desenvolupar aquestes activitats. 

Metodologia

A través del procés participatiu es proposa generar conjuntament un full de ruta d’aquest àmbit per tres motius: 

1. Totes les accions que es realitzin segueixin un objectiu comú. 

2. Iniciar una manera de prendre decisions més col·lectiva i amb una reflexió prèvia conjunta, per tal de que les accions que es realitzin siguin el màxim d’adequades a les necessitats o demandes col·lectives. 

3. Transformar aquest àmbit en un espai millor i aconseguir que Les Planes, pas a pas, esdevingui un barri referent en qualitat de vida col·lectiva i innovació. 

De manera mes específica es vol definir:

– en QUÈ volem que es transformi aquest àmbit. 

– QUI volem que participi en les decisions de com s’ha d’anar transformant aquest espai i amb quina metodologia de presa de decisions. 

– COM volem transformar aquest àmbit.

– QUAN s’han de realitzar aquestes accions i una estimació de l’ordre. 

– Unes bases d’actuació de la primera ACCIÓ a realitzar escollida. 

La metodologia adoptada pel desenvolupament del procés preveia 4 sessions col·lectives i un treball tècnic i de difusió (del representant cap al conjunt de l’entitat) entre cada sessió. 

Durant les sessions col·lectives es proposen diversos exercicis per reflexionar i entendre el lloc i les seves necessitats. 

Tot el treball fet pel grup motor es processa i interpreta per l’equip tècnic (arqbag) i es torna a la propera sessió per definir els següent passos. 

Finalment s’ha organitzat una cinquena sessió de caràcter més informal per compartir el resultat de les sessions anteriors i consensuar un posicionament comú per presentar a l’ajuntament i al conjunt de veïns. 

Lloc:
Barri de Les Planes, Sant Cugat del Vallès
Data:
Febrer - Abril 2016
Autors:
Arqbag
Client:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Entitats Implicades:
AAVV Les Planes, Racó de l’amistat, Comissió de Festes de Les Planes, Banda de Les Planes, Grup de dones de Les Planes, Espai Familiar de Les Planes. Casal de Les Planes.

Dinamització espai Pere Grau també és a