arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Optimització d'ús d'un equipament educatiu

Procés participatiu amb l’Ajuntament de Rubí

Proposta per la rehabilitació i optimització d’un equipament públic per maximitzar-ne el rendiment d’ús, reduint-ne el consum energètic.

Davant de la demanda d’ampliar el sostre construït de l’equipament, però amb poca disponibilitat de recursos, una preexistència molt allunyada dels estàndards nZEB exigibles als equipaments públics i uns preus de l’energia amb tendència a l’alça, es posa el focus en estudiar en detall les activitats i dinàmiques que es desenvolupen a l’edifici cercant oportunitats no evidents de projecte. A partir d’una auditoria d’usos per entendre el funcionament de l’edifici, s’identifica que la infraestructura ja disposa d’espais infrautilitzats que cal optimitzar. 

L’estratègia s’articula en 3 estratègies complementàries:

1. Organitzar i gestionar. Elaboració d’eines per visualitzar la situació de l’edifici en relació als usos i les activitats per ajudar a la presa de decisions en relació al seu funcionament, combinat amb petites operacions d’adequació en la gestió i organització de les activitats, els temps i els espais.

2. Rehabilitar. Operacions de millora en el comportament fisiològic de la infraestructura existent per tal d’incrementar el temps en confort, afavorir a la millora de les condicions durant la seva utilització i incrementar el règim d’utilització però reduint els consums

3. Diversificar. Operacions de modificació i transformació física per l’interior, des d’una estratègia de conjunt, per tal d’incrementar la diversitat tipològica dels espais a fi d’adequar la infraestructura als requisits de les activitats, alhora que afavorir la possibilitat d’incrementar-ne els usos i els espais de socialització.

Lloc:
Rubí
Data:
2020-22
Autors:
Arqbag
Promou:
Ajuntament de Rubí, Rubí Brilla
Col·laboradores:
Dani Calatayud, Coque Claret i BBG estructures i rehabilitació