arqbag. Cooperativa d'arquietctura

PAS a PAS

Projectes d'Acció Social a través de la Participació, Arquitectura i Sostenibilitat

Metodologia d'intervenció i millora del territori vinculant l'entorn acadèmic amb la comunitat a través de projectes Recerca-Acció que donen resposta a necessitats reals. La finalitat de PASaPAS no és un resultat concret, sinó més aviat l’activació d’un procés.

PASaPAS, Projectes d’Acció Social a través de la Participació, Arquitectura i Sostenibilitat. 

L’escenari de crisi representa una oportunitat de canvi en el model de societat actual. Les institucions públiques han de recuperar el seu paper social, esdevenint un instrument per a una societat proactiva que avanci de manera autònoma i eficient.

En aquest sentit els protagonistes del projecte són els veïns del barri. És essencial posar en relació els diferents agents que participen en el procés de transformació del territori mitjançant una xarxa que faciliti un cert flux d’intercanvi. L’aprenentatge col·lectiu, la transparència, i la transversalitat permeten una aproximació holística al context, per a poder formular estratègies amb una major perspectiva en el temps.

El projecte es desenvolupa al veïnat de Les Planes, al municipi de Sant Cugat del Vallès. Aquest barri està situat al centre geogràfic del Parc de Collserola, a 15 minuts en transport públic tant del centre de Barcelona com del propi centre del municipi.

Objectius 

Identifiquem una dinàmica de dependència per part del barri cap a l’administració, que es basa en un alt consum de recursos a l’hora de respondre a demandes concretes que no tenen en compte una visió transversal de les problemàtiques existents. L’objectiu principal és revertir aquesta situació promovent l’empoderament dels veïns, per tal de detectar les necessitats reals del barri i formular respostes pertinents, útils, viables, i amb un major retorn social.

Per assolir aquest objectiu es proposa:

• Aprenentatge compartit i col·laboratiu

• Transferència i intercanvi de coneixement
• Promoure un aprenentatge recíproc entre recerca – docència – comunitat
• Estimular la implicació activa i directa dels usuaris en la transformació i millora del barri
• Potenciar l’enxarxament entre els diferents agents
• Vincular la formació/professió a les necessitats locals
• Afavorir la ocupació i economia local• Promoure models de baix consum i impacte ambiental

Conjunt de Projectes

Des de l’any 2014 s’han desenvolupat alguns projectes al barri, abordant temàtiques que van des de l’aprofitament i la gestió de recursos, eficiència i autosuficiència energètica, accessibilitat, mobilitat, equipaments, i espais col·lectius. El projecte REC (Rehabilitació Energètica de Comunitats), l’Espai (e)co,  i l’acompanyament al projecte Ruta Ringo Rango són alguns d’aquests exemples.

Lloc:
Les Planes, Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental
Data:
2014-2015
Col·laboradores:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Pla de Barris de Les Planes, Serveis Socials (Ajuntament Sant Cugat del Vallés), Servei d’infermeria de Les Planes (Mutua Terrassa), ETSAV UPC Sant Cugat del Vallés, TAP PUD ETSAV 2015/2016, Coque Claret, Dani Calatayud, Roger Tudor, Amadeu Santacana, José Luis Oyon, Anna Burgaya
Entitats implicades:
AAVV Les Planes, Racó de l’amistat, Comissió de Festes de Les Planes, Banda de Les Planes, Grup de dones de Les Planes, Espai Familiar de Les Planes. Casal de Les Planes, Comissions Espai (e)co, Fundació Engrunes, Veïns i veïnes de Les Planes.