arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Pol cooperatiu, La Nau Coopera

L'optimització del sistema constructiu

Incorporar un treball col·lectiu en la reflexió de la transformació dels espais, ens permet detectar quines són les necessitats més pertinents, detectar possibles accions i oportunitats.

Per altra banda empodera les usuàries i fomenta el sentit de pertinença.
Lloc:
Sabadell, Barcelona
Data:
2019 - 2020
M2:
948m²
Autors:
arqbag
Promotor:
Teler Cooperatiu, Sabadell
Entitats implicades:
Teler Cooperatiu, TUS, cooperativa transports urbans Sabadell, l’Eixida coop, Chapter2, Súper Coopera, La productora sccl, La Kuadrilla sccl.