arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Procés Participatiu a l'escola Pau Gargallo

Projecte per repensar els espais educatius

Partint de la manca d’espais i de la necessitat d’interacció amb l’exterior de l’escola, es proposa un estudi de detecció de necessitats i oportunitats potencials. Els alumnes i equip docent de l’Escola de Disseny Pau Gargallo s’organitzen en diversos tallers col.laboratius, dins el marc del festival “Estem fora”.


Objectius i actitud

La metodologia adoptada es basa en l’experiència, i tracta de desenvolupar alguns conceptes:

– AUTOAPRENENTATGE Ingenuïtat com a valor

– AUTOGESTIÓ Pocs recursos. Treball col·laboratiu en comissions

– PROCÈS TRANSVERSAL Procés com a projecte. Aproximació holística

– EMPRENEDURIA Actitud pro-activa

– EXPERIÈNCIA Participació activa de totes les fases del procés

– LOW COST Optimització de recursos

– IMAGINACIÓ Treball sense prejudicis

– PERSONES Procés de transformació i interacció social

– PROJECTE COL·LECTIU D’ESCOLA Retorn cap a l’escola i curricular

Metodologia

El projecte s’ha articulat a través de 4 tallers i una performance durant el Festival “Estem Fora”:

TALLER 1: REFLEXIÓ, NECESSITATS I CONTEXT 

Què necessitem i en quin context ens trobem? Què tenim nosaltres i què tenim al nostre voltant? Quins són els nostres límits? 

TALLER 2: OPTIMITZACIÓ, FUNCIONAMENT I OPORTUNITAT

A partir del taller previ, detectar possibles oportunitats i aprofundir-hi en cada una d’elles. La conclusió del taller ha de ser un seguit de possibles línies potencials a desenvolupar.

TALLER 3: POTENCIALITATS

Desenvolupar el màxim possible les línies de potencialitat detectades desde diferents perspectives.

Es definiran i acordaran els paràmetres necessaris amb l’objectiu de poder identificar possibles prioritats o viabilitat segons context, timmings, recursos disponibles, etc.

TALLER 4: ESTEM FORA

La jornada del festival permetrà visibilitzar les diferents propostes el.laborades durant els diversos tallers. 

1.    VISIBILITAZCIÓ I SENYALÈTICA

2.    CONTRAHORARI_ APROFITEM ELS ESPAIS BUITS

3.    BANC DE RESIDUOS

4.    AULA POLIVALENTE_CUPOLEM

Lloc:
Badalona, Barcelonès
Data:
2016
Autors:
Arqbag
Client:
Escola Pau Gargallo
Col·laboradores:
Coque Claret, Dani Calatayud