arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Projecte de Recerca SAVASCO

Structuration d'une filière de valorisation transfrontalière des tiges de maïs et de tournesol pour la construction.

SAVASCO és un projecte cofinançat per INTERREG POCTEFA (Espanya - França- Andorra) 2014-2020, que té com a objectiu estructurar un sector de la construcció innovador i ecoeficient basat en tiges de blat de moro i gira-sol. Establert al territori transpirinenc, hauria de contribuir a reduir l’impacte ambiental del sector de la construcció.

Aquest projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de POCTEFA és enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda se centra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor d’un desenvolupament territorial sostenible. Per obtenir més informació, visiteu el lloc web del programa (www.poctefa.eu) i el lloc web de la política regional de la Unió Europea (ec.europa.eu/regional_policy/es/).

Per permetre el desenvolupament d’aquest sector econòmic innovador i sostenible, SAVASCO s’estructura al voltant de quatre objectius principals:

 1. El desenvolupament de mètodes per recollir i processar tiges de gira-sol i blat de moro, a un cost moderat, per a la producció d’àrids vegetals amb característiques fisicoquímiques controlades.
 2. La formulació, implementació i caracterització de productes de construcció que incorporin aquests àrids vegetals.
 3. La identificació i el treball en xarxa d’actors d’una cadena de valor transfronterera per a la recuperació de tiges de blat de moro i gira-sol en materials de construcció (cooperatives agrícoles, dissenyadors, artesans, indústria de la construcció, distribuïdors de materials, laboratoris de recerca i organitzacions per a la formació).
 4. Anàlisi del cicle de vida dels productes de construcció desenvolupats i de la indústria, en general.

Principals èxits esperats:

 • Desenvolupar un procés per recollir tiges de blat de moro i gira-sol a un cost moderat.
 • Processar les tiges per proporcionar dos tipus d’agregats vegetals a partir de fraccions de gira-sol i blat de moro i d’escorça.
 • Caracteritzar aquests agregats vegetals produïts a nivell multifísic, ambiental i econòmic.
 • Formular, implementar i caracteritzar el rendiment d’ús i la durabilitat d’aquesta solució completa de construcció bioclimàtica.
 • Construir dos prototipus instrumentalitzats, valorats com a eines de recerca, formació i comunicació.
 • Avaluar el rendiment ambiental, econòmic i social dels productes de construcció i del sector desenvolupat.
 • Crear una associació que reuneixi agricultors, professionals de la construcció, laboratoris i institucions per formalitzar l’estructuració del sector i constituir una eina per defensar els seus interessos, així com federar i donar suport a empreses i territoris per al seu desenvolupament més enllà del moment de la realització del projecte SAVASCO.

Socis Principals

Université Tolouse III – Paul Sabatier

(líder)

LMDC

Laboratori de materials i durabilitat de les construccions de la universitat Paul Sabatier

LERASS

Laboratire d’etudes et recherches en sciences sociales (UPS)

UPC

Universitat Politècnica de Catalunya

GICITED

Grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

URV

Universitat Rovida i Virgili

SUSCAPE

Grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

INP

Institut National Polytechnique de Tolouse

LCA

Centre de proves per a la transformació del material vegetal en Agromaterials (INP)

FCAC

Federació de cooperatives agràries de Catalunya

Terre de bois

Coopérative d’artisans éco-constructeurs

ARQBAG

Cooperativa d’arquitectura

COECO

Cooperativa de treball associat

Altres Associats

ENVIROBAT

Association Envirobat Occitane

ARESO

Association régionale d’ecoconstruction du Sud-Ouest

AUS

Agrupació arquitectura i sostenibilitat del col·legi d’arquitectes de catalunya

HOUSE HABITAT

Casa pasiva s.l.

ORÍGENS

Escola/Taller de bioconstrucció

ECOHABITAR coop

Magazine d’éco-construction

Lloc:
Sant Cugat del Vallès
Data:
2022
Client:
INTERREG Poctefa