arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Reconversió d'un magatzem agrícola a cohabitatge sènior

El projecte planteja la reforma i adequació d’un magatzem agrícola entre mitgeres a cohabitatge sènior. La proposta ha de resoldre la particularitat d’encabir dues unitats familiars en una mateixa estructura habitativa, gestionant les diferents demandes d’ús, espai, privacitat i confort.

El projecte es troba al nucli urbà de Guimerà, a la comarca de l’Urgell (Catalunya), un poble d’origen medieval. Carrerons, porxos, voltes, i escales dibuixen una morfologia urbana característica d’interès patrimonial. Al llarg de la seva història, Guimerà ha basat la seva economia en l’agricultura, disseminant pel territori proper una sèrie de construccions que donaven suport a aquesta activitat. El projecte planteja rehabilitar un d’aquests edificis en desús.

Reprogramar

El projecte planteja la rehabilitació d’un magatzem agrícola, reprogramat com a cohabitatge “sènior”. Per tal d’encabir dues unitats familiars en un mateix edifici es va estudiar l’estil de vida de cada individu, identificant les seves rutines, inquietuds, i voluntats de projecte. Això va permetre plantejar i reordenar els espais de la llar en funció de cada ús, atenent al grau de col.lectivització que requereix cada moment. Van sorgir espais individuals, de parella, col.lectius, i inclús de veïnat.   

Reescalar

La preexistència estava formada per un gran volum diàfan de dues plantes que funcionava com a magatzem (P1) i garatge de maquinaria agrícola (PB). Per tant, a més d’un canvi d’ús, el projecte ha de resoldre un canvi d’escala. Mitjançant un nucli central de terra, constituït per tres volums de gran alçada, es reordena el programa generant espais d’escala domèstica. 

Recol·lectivitzar

En planta baixa, en contacte amb el carrer i l’hort, es preveuen els usos més col.lectius: cuina, sala, menjador, bany comú, i un gran espai lliure polivalent. Per altra banda, a la planta primera es situen els espais més íntims: dormitoris i banys individuals. El programa segueix un “gradient de privacitat en alçada”, on els dos altells de fusta poden albergar usos complementaris en funció de cada moment. 

Reequipar

El nucli central incorpora les circulacions verticals, serveis, i instal·lacions de la casa: llar de foc, escales, banys, cuina, safareig, o espai de màquines. Totes les instal.lacions es deriven a partir d’aquest nucli central, equipant cadascun dels espais.

Reconfortar

El projecte aposta per la terra com a material regulador de l’habitabilitat interior. La gran superfície dels murs interiors regula la humitat ambiental, aporta una gran inèrcia i equilibri tèrmic, i contribueix al confort acústic entre els diferents espais.

Per altra banda, el projecte planteja estratègies bioclimàtiques com la captació solar, la ventilació natural, o l’estratificació de l’aire per tal de reduir el consum energètic i millorar les condicions de confort passiu. Es prolonga la planta baixa fins límit edificable en PB, generant una planta accessible a nivell de carrer i jardí. Aquest nou volum, relacionat al jardí i a les vistes, té l’alçada justa que permet l’entrada de la radiació solar a la planta baixa. Aquesta construcció es remata amb una coberta vegetal, que a part de proporcionar un bon comportament tèrmic, es presenta com un jardí a la cota de l’altell de planta baixa.

Repoblar

Les usuàries adopten una actitud activa i combativa envers al despoblament rural. Les habilitats manuals dels diferents membres que conformen el cohabitatge es consideren com un reclam per a la resta de veïns del poble. Per aquets motiu, el cohabitatge, a part de respondre a diferents gradients de privacitat, definit espais privats i íntims, espais col.lectius i comunitaris, també havia d’integrar la possibilitat d’albergar espais de caràcter més públic on la vida de les usuàries d’aquest habitatge brindessin un exemple de vida sostenible i integrada amb el poble. 

Lloc:
Guimerà
Data:
2017
M2:
136
Autors:
Arqbag
Client:
Privat
Col·laboradors:
Carmen Bodelón De Frutos, Toni Quirante Garrido, Sergi Díaz Valdivia, Quim Escoda Llorenç, Rafel Casanovas i Peñalver