arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Taller a l'escola Pau Gargallo

Repensem els nostres espais docents

Partint de la manca d’espais i de la necessitat d’interacció amb l’exterior de l’escola, es proposa un estudi de detecció de necessitats i oportunitats potencials. Els alumnes i equip docent de l’Escola de Disseny Pau Gargallo s’organitzen en diversos tallers col.laboratius, dins el marc del festival “Estem fora”.
Lloc:
Badalona, Barcelonès
Data:
2016
Autors:
Arqbag

Taller a l’escola Pau Gargallo també és a