arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Tallers Arquiescola

Tallers impulsats pel COAC durant la setmana de l’arquitectura

El confort és una combinació de variables que ens fa estar a gust en un lloc.
Quines són aquestes variables? És important el confort quan parlem d’arquitectura? Com ens afecta el confort a l’escola? Millorar les condicions de confort a l’escola depèn també de nosaltres?

En el marc d’ArquiEscola, el programa educatiu del COAC adreçat a centres educatius de primària i secundària per apropar l’arquitectura a l’educació, desenvolupem els tallers “Arquitectura a les aules” en ocasió de la Setmana d’Arquitectura del 2019.

L’objectiu d’Arquiescola és integrar l’arquitectura en la activitat curricular dels centres educatius per promoure entre els infants i joves una mirada cap a l’entorn habitat. 
El programa, que compta amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es basa en tres eixos: cos, hàbitat i territori. Aquests es treballen transversalment amb conceptes com la perspectiva de gènere, la diversitat funcional i cultural, la sostenibilitat i les identitats.

Durant la Setmana d’Arquitectura amb la iniciativa dels tallers Arquitectures a leu Aules es porta l’arquitectura a més de cinquanta centres educatius amb tallers i xerrades conduïts per arquitectes dins l’horari lectiu: estan implicats 4.000 joves acompanyats de la mà de més de 80 arquitectes. L’objectiu és aportar als infants una nova mirada sobre els espais que ens acompanyen, ens emocionen, fomenten relacions, generen dinàmiques d’inclusió i són una expressió de la civilització i la cultura del nostre temps.

Tallers

Nosaltres desenvolupem dos tallers en l’Institut Francisco de Goya del districte d’Horta-Guinardó. El marc, a nivell de metodologia i filosofia, d’aquests tallers és el nostre projecte d’Energia Escolar que promou la socialització de coneixements en matèria d’aprofitament pedagògic i social dels espais escolars així com de l’eficiència energètica a l’escola en el marc d’activitats curriculars i extracurriculars.

L’objectiu principal d’Energia Escolar és incidir en l’aprenentatge dels alumnes del centre plantejant la possibilitat de modificar i adaptar els espais del seu edifici, i l’entorn, al model educatiu. Mitjançant la participació activa de tots els membres involucrats de la comunitat educativa: alumnes i equip docent es planteja una diagnosi, reflexió col·lectives per explorar el centre, les tipologies d’espais que el configuren i l’ús que en fem, tot fomentant una visió global i transversal del conjunt dels espais de l’escola. Es pretén interpretar i entendre l’edifici com un laboratori a partir del qual aprenem a través de la pròpia experiència.

Amb les dues classes de 2 d’ESO de l’Institu Francisco de Goya hem desenvolupat el taller “El Semàfor del Confort”. Visibilitzem allò que no veiem! Amb l’objectiu de visibilitzar aquells aspectes  menys tangibles que condicionen el confort dels espais que habitem, s’han plantejat un seguit d’exercicis amb diferents eines i instruments de mesura per observar aspectes relatius a la temperatura, llum, humitat, qualitat de l’aire i soroll.

Amb l’experiència directa i la recollida d’aquestes dades s’ha generat un debat i s’han compartit reflexions entorn a la relació d’aquests paràmetres amb l’ús dels espais i les activitats que s’hi realitzen. 

Aprenentatges i algunes conclusions:

  • L’arquitectura pot afavorir garantir unes bones condicions de confort i habitabilitat dels espais, mitjançant estratègies i dispositius (orientació de l’edifici i dels espais, radiació solar directa, vents dominants, obertures per entrada llum, protecció solar per l’estiu, envolvents amb bones prestacions per resguardar-nos de les condicions climàtiques externes quan disten del confort, materials saludables, …);
  • Considerar l’energia associada a les nostres activitats per assolir el confort; en cas de que l’arquitectura no ho garanteixi, pot suposar que ens requereixi una aportació extra d’energia afegida en forma de calefacció o refrigeració, il·luminació, etc;
  • Valorar i promoure la bona gestió dels recursos per assolir el confort, garantir l’habitabilitat i tendir a reduir els consums;
  • Apostar per apropar aquests coneixements a través de la informació i la formació de les persones usuàries, promoure una gestió col·lectiva, conscient i compromesa.

Alhora s’ha complementat l’anàlisi amb una visió més holística per parlar de la gestió dels recursos com l’energia i l’aigua, els residus, la reutilització i el reciclatge.

Lloc:
Barcelona
Data:
2019
Autors:
Arqbag
Promotor:
COAC Barcelona, Programa Educatiu Arquiescola. Arquitectura a les Aules, Setmana Arquitectura 2019
Entitats Implicades:
Institut Francisco de Goya, Districte Horta-Guinardó, Barcelona