arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Homes parlen pel micròfon davant els oients en una terrassa exterior

Transició ecosocial ETSAV

Tallers impulsats de de La Politja per conèixer l’estat del centre educatiu

“Podem entendre la transició ecosocial com aquell conjunt de canvis econòmics, socials, polítics i culturals que reajusten el consum de materials i energia als límits biofísics del planeta, i el redirigeixen i distribueixen de tal manera que totes les persones poden viure dignament. En el fons, la transició es basa en dues accions claus: reduir i repartir; és a dir, decréixer en el consum dels materials i energia i redistribuir la riquesa i el treball -productiu i reproductiu- necessari per generar-la.”
Jordi Garcia Jané
Una noia fa de ponent en una xerrada davant joves dins un equipament polivalent.

Les organitzacions ja no s’entenen com iniciatives aïllades, sinó com ens oberts, en aliança amb altres agents, en conversa amb l’ecosistema i amb vocació d’aportar valor a la societat. El sentit estratègic de les organitzacions demana una transició conscient. 

Aquest projecte és una assessoria en transició ecosocial, un acompanyament per tal que l’organització faci una anàlisi integral dels seus reptes ecosocials i adquireixi eines per activar canvis rellevants.

Un home reparteix targetes entre els participants
Els paticipants d'un taller treballen repartits en diferents taules.
Una noia i un noi llegeixen d'un paper drets davant els oients asseguts.
Participants d'un taller debaten.

La metodologia és la d’un procés de partipació adreçat a tota la comunitat educativa entesa de manera expandida. Els eixos de treball són la governança, l’habitabilitat i la comunicació. La governança és el camí que ens porta al creixement des de la gestió democràtica i la participació real de les persones esdevenint agents proactius de la transició ecosocial. L’habitabilitat és la disciplina que ens permet analitzar l’espai que habitem des d’una mirada ecofeminista i interseccional i teixir relacions amb el territori. 

És imprescindible crear comunitats cohesionades, de suport mutu i capacitat d’acció col·lectiva. La comunicació amb valor és una aliada per enfortir vincles, així com una palanca per l’assoliment d’objectius estratègics.

Dues noies pengen postits amb notes en un mural
Oients asseguts en una terrassa escolten i riuen.
Ponents en una taula allrgada escolten a la dona que parla pel microfon.
Lloc:
ETSAV-UPC
Data:
2023
Autors:
Arqbag, La Sembra, Pol·len edicions, Cíclica, Ensó
Promou i financia:
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, Ministerio de Trabajo del Gobierno de Españai ETSAV (UPC)
Col·laboradores:
La Politja