arqbag. Cooperativa d'arquietctura

energia, salut i medi ambient

Temàtiques

 • Eficiència energètica
  • Estudis d'assolellament
  • Estudi del balanç tèrmic de l'edifici
  • Proposta i validació de l'estratègia de disseny bioclimàtic
  • Validació dels objectius (CE, EECN, etc.)
  • Càlcul de càrregues de disseny per sistemes de climatització
  • Estudi de l'envolupant tèrmica. Ponts tèrmics i condensacions.
  • Simulació tèrmica i justificació de la certificació LEED.
 • Impacte dels materials
  • Càlcul ACV de l'edifici i els seus materials
  • Passaport de materials de l'edifici
  • Aplicació de materials de construcció de baix impacte
 • Cicle de l'aigua en l'edificació
  •  Reutilització d'aigues grises
  •  Gestió i reutilització d'aigues pluvials
  •  Estratègies de reducció del consum d'aigua
 • Arquitectura i salut
  Estudi i acompanyament per la valoració dels espais.
 • Confort tèrmic de l'edifici
  • Quantificació d'hores en confort
  • Estudi de la dinàmica de fluids per la ventilació natural i mecànica
 • Sistemes actius
  Memòria executiva de projectes d'instal·lacions de climatització i ACS